Proces HELDER groep

Financieringsmemorandum


Na bevestiging van de opdracht door de klant starten we met de opmaak van ons financieringsmemorandum. Dit betreft een maatwerk rapportage welke samen met het complete informatiepakket aan de financier(s) in kwestie worden voorgelegd om klantverzoeken (soepel) te realiseren bij deze en genen.

Hoofdzakelijk bestaat dit memorandum uit een gedegen bedrijfs- en financiële analyse. Kernelementen in de bedrijfsanalyse betreffen veelal managementkwaliteiten, visie, strategie en uiteenzetting van bedrijfsrisico’s. Vaak wordt ook een markt- en data-analyse van ons bijgesloten welke we dan eerder met de klant hebben gebruikt om te sparren. Uiteindelijk wordt de uitgebreide bedrijfsanalyse omgezet in de onderscheidende succesfactoren (KSF’en) en financiële sleutelindicatoren (KPI’s). Laatste worden dus maatwerk vastgesteld en dienen om toekomstige (kasstroom)scenario’s in te richten in de financiële analyse en voor ondernemersgrip.

Naast andere onderdelen in de financiële analyse wordt in eerste instantie voor de ondernemer duidelijk op welke wijze het beste gefinancierd kan gaan worden, waarbij onze zorgplicht jegens de ondernemer voorop staat. Per klant verschilt de mate waarin de financieringsverzoeken ingekaderd kunnen worden om zo de klant meer in de lead te laten zijn richting (de) financier(s). Uiteindelijk wordt naast een stukje historische analyse vooruitgeblikt en sterk onderbouwd, waardoor ook financiers zich gesterkt voelen met dit memorandum.

Tot slot zijn deze rapportages in layout afgestemd op de lay-out van de klant, evenzo voor interne doeleinden.

Financieringsmemorandum


financieele begeleiding kennismaking informatiebasis kosteninschatting financiële analyse gespreksbegeleiding vervolggesprekken Klantherhaling
Naar de volgende stap »

Partner van ondernemend Nederland

Copyright © HELDER GROEP   |   Disclaimer   |   Voorwaarden