Proces HELDER groep

Klantherhaling(en)


Bij vele trajecten zijn wij klanten op herhaling aan het begeleiden. Veelal heeft dit van doen met de hoge veranderlijkheid van het totaalbedrijf zoals autonome bedrijfsgroei, bedrijfsovernames, bedrijfsfusies, hersteltrajecten, verandering van betalingscondities en zo nog veel meer voorbeelden. Zo kunnen wij bedrijven dan ook tijdig bijstaan bij hun bedrijfsfase(s).

Dit kunnen we onder andere realiseren door in combinatie met de accountant van de klant een dashboard geheel maatwerk in te richten naar de financiële sleutelindicatoren (KPI’s) zoals we die al eerder maatwerk voor de klant hebben vastgesteld. Naar diverse in te stellen bandbreedtes kunnen we zo maatwerk tijdige en (automatische) signalering inregelen. Bovenal creëren we zo voor klanten additionele ondernemersgrip.

Vaak gaat voornoemde gepaard met nieuwe financieringsbenodigdheden. Veelal kunnen we dan efficiënt het financieringsmemorandum actualiseren, alsmede de onderliggend benodigde scenarioberekeningen. Mede rekening houdende dat financiers vaak afslagen doen op hun incidentele afsluitprovisies –door het soepelere financieringstraject- maakt het op termijn kosteneffectiever; scherpere verstrekkingcondities nog daar gelaten.

begeleidingtraject


financieele begeleiding kennismaking informatiebasis kosteninschatting financiële analyse gespreksbegeleiding vervolggesprekken Klantherhaling

Partner van ondernemend Nederland

Copyright © HELDER GROEP   |   Disclaimer   |   Voorwaarden