Proces HELDER groep

Situatieschets


Veelal vindt de situatieschets plaats door simpelweg een eerste telefoongesprek. Hierin worden naast een eerste korte kennismaking vaak de contouren geschetst wat betreft het bedrijf en de bijhorende verzoeken. Klik hier voor onze contactformulier. Indien anders gewenst kan de klant ook contact opnemen.

Naast een eerste korte kennismaking dient dit om de eventuele vervolgafspraak gepast in te plannen voor de verdiepingsslag, om te bekijken in welke samenstelling dat we komen en hoe we onze voorbereidingen optimaal kunnen inrichten.

situatie schets


financieele begeleiding kennismaking informatiebasis kosteninschatting financiële analyse gespreksbegeleiding vervolggesprekken Klantherhaling
Naar de volgende stap »

Partner van ondernemend Nederland

Copyright © HELDER GROEP   |   Disclaimer   |   Voorwaarden