Ons begeleidingstrajectZoals de naam betaamt scheppen wij vooraf graag opheldering over onze werkwijze en procesgang.
Concrete inhoud van het proces wordt altijd maatwerk afgestemd op de betreffende klantverzoeken.

Zo luidt ons HELDER begeleidingsproces:


financieele begeleiding

Stap 1

Situatieschets

Het begeleidingsvraagstuk dient in grote lijnen HELDER te zijn of worden gemaakt.

Lees meer »
kennismaking

Stap 2

Kennismaking

Aan hand van de situatieschets vindt geheel vrijblijvend een kennismaking plaats.

Lees meer »
informatiebasis

Stap 3

Informatiebasis

De gewenste informatiebasis wordt gemaild naar de klant tezamen met onze geheimhoudingsverklaring.

Lees meer »
kosteninschatting

Stap 4

Opdrachtbevestiging

Na analyse van deze informatie wordt een plan van aanpak en kosteninschatting opgemaakt.

Lees meer »
financiële analyse

Stap 5

Financieringsmemorandum

Deze rapportage wordt maatwerk opgesteld, bestaande uit een bedrijfs- en financiële analyse.

Lees meer »
gespreksbegeleiding

Stap 6

Gespreksbegeleiding(en)

Wij begeleiden de klanten bij de gesprekken met de financiers die het memorandum hebben gelezen.

Lees meer »
vervolggesprekken

Stap 7

Financieel begeleidingtraject

Vervolggesprekken voeren we als 1e aanspreekpunt voor de financiers. incl. controle offertes.

Lees meer »
Klantherhaling

Stap 8

Klantherhaling(en)

Vele klanten begeleiden we met de nodige herhalingen naar gelang de bedrijfsfases hierom vragen.

Lees meer »

Partner van ondernemend Nederland

Copyright © HELDER GROEP   |   Disclaimer   |   Voorwaarden